Na co myslet v den konání plesu

zpět

Už je to tady, den "D" - den konání vašeho plesu. Na co nezapomenout a čemu se naopak vyhnout naleznete v tomto článku.

Několik hodin před plesem

Na den "D" tedy den, kdy se koná váš maturitní ples, doporučujeme mít vytvořený seznam všech věcí, na které byste v tento den neměli zapomenout. Je vhodné tento seznam neustále kontrolovat, jestli jste opravdu na nic nezapomněli, a hotové věci si postupně odškrtávat. Hlavní organizátoři by měli na všechno dávat pozor a ostatním spolužákům dávat úkoly tak, abyste všechno zvládli bez nějakých velkých problémů.

Nesmíte zapomenout na velké množství věcí: Kontaktovat všechny účinkující, jestli opravdu počítají s tím, že na vašem plese vystupují (je to žádoucí, pokud jste s daným vystupujícím byli v kontaktu naposled před několika týdny či měsíci) - lepší je dané vystupující kontaktovat třeba již den předem. Také byste se měli ujistit, zda s plesem počítá také firma, která vám zajišťuje technickou realizaci plesu a další účastníci plesu (moderátor, fotograf, kameraman atd.). Měli byste si zajistit přístup do zařízení, v němž se koná váš ples, několik hodin před začátkem plesu, abyste mohli vše nachystat - výzdobu sálů, dekoraci stolů, navozit a uspořádat tombolu na vhodné místo, aby bylo možné její pohodlné vydávání, připravit si upomínkové předměty na místo, z nějž vám je budou učitelé předávat (nejlépe je úhledně vyskládat na stoly).

Pár hodin před začátkem plesu by měl dorazit moderátor, který by se měl osobně seznámit se všemi studenty. Ujistěte se, že umí vyslovit jména všech studentů (můžete vám to přijít úsměvné, ale některá jména mohou být oříškem i pro zkušené moderátory). Musíte s ním projít všechny vaše požadavky a program plesu, aby měl stejnou představu o vašem plese jako vy sami. Zároveň by měla dorazit také kapela, kterou byste měli seznámit také s programem plesu, aby věděli, kdy mají a kdy nemají hrát a zároveň si vyjasněte s hudebníky vše, o čem by měli vědět. Další zastávku si naplánujte u zvukaře, DJe případně člověka, co bude mít na starosti pouštění hudby a vyjasněte si s ním, co kdy má pouštět za muziku (v případě slavnostního nástupu, šerpování či půlnočního překvapení. Zároveň se ujistěte, jestli je domluven s vystupujícími (pokud vystupující potřebují ke svému vystoupení hudbu).

Dá se říct, že celý tento vám uteče strašně rychle a bohužel hlavně ten večer, proto byste si ho měli užívat naplno.

Pár minut před začátkem plesu

Ještě jednou se přesvědčte, že jste na nic nezapomněli! Zároveň byste si měli naposled vyzkoušet slavnostní nástup, šerpování a případně i půlnoční překvapení a to společně s moderátorem a zvukařem a ujistit se, že všechno je tak, jak má být (hudba hraje správně, při šerpování hraje každému studentovi vlastní písnička atd.).

S člověkem, jenž má na starost videoprojekci, se domluvte na cvičném promítání maturitního videa případně vašich fotek, které budou dělat kulisu plesu.

Vyvarujte se změnám na poslední chvíli - pokud máte ples připraven do puntíku, vše časově naplánováno - nic neměňte! A pokud se náhodou na poslední chvíli stane něco, co jste neočekávali, například, že nedorazí účinkující, nepanikařte, takové věci se stávají a váš maturák může být překrásný, i když se něco nepodaří podle vašich představ.

Průběh plesu

Průběh plesu je hlavně o užívání si několika měsíční píle, kterou jste do plánování a organizování vložili. Ani nebudete věřit, jak rychle ples uteče, proto si jej co nejvíc užívejte.

Je ovšem několik věcí, o které se musí i v průběhu večera starat. Vaším hlavním úkolem v průběhu plesu je hlídat dodržování harmonogramu plesu - nástupy jednotlivých vystoupení a snažit se, aby mezi jednotlivými body programu nebyly dlouhé pauzy. Určitě znáte dlouhé tiché chvilky na maturácích, kdy nehraje kapela a neprobíhá žádný bod programu - zkušený moderátor se v tu chvíli chopí slova a snaží se hosty zabavit. Ale nemůže to dělat věčně. Potom je na vás, abyste co nejrychleji sehnali účinkující, kteří mají právě vystupovat a vyhnali je rychle "na scénu".

S prosbou o pomoc se můžete obrátit například na kamarády z nižších ročníků, kteří vám určitě rádi pomohou - navíc zkušenosti, které získají se jim budou šiknout při organizaci vlastního maturáku.

Tip: snažte se vyhýbat alkoholu - samozřejmě si můžete dát pár skleniček na "zlepšení nálady", ale neopíjejte se pod obraz - zkazíte tím maturák sobě i svým spolužákům. Doporučujeme se alkoholu vyhýbat až do půlnočního překvapení, pak už nemáte nic moc co pokazit.

Program maturitního plesu

A jak může vypadat takový program maturáku? Je samozřejmě na vás, co všechno chcete na svém plese mít či nemít, ale dovolíme si uvést návrh programu, kterým se můžete libovolně inspirovat (o jednotlivých bodech programu máte napsáno výše):

19:00 - Zahájení maturitního plesu moderátorem
19:30 - Předtančení
19:45 - Maturitní video
20:00 - Slavnostní nástup a šerpování
20:40 - Proslov a přípitek následované sbíráním mincí (+ společné focení studentů)
21:00 - Tanec s rodiči a učiteli
21:30 - 23:30 - Jedno nebo více vystoupení a volná zábava
0:00 - Půlnoční vystoupení
0:XX - Diskotéka

Mezi jednotlivými body programu by měla vystupovat kapela případně se chopit slova moderátor a bavit hosty. Maturitní video můžete nechat pustit kdykoliv v průběhu večera, nemusí to být nutně před slavnostním nástupem - záleží především na tom, jestli video souvisí s nástupem nebo ne. Diskotéka by měla přijít plynule po skončení půlnočního překvapení (pokud je to možné).

Po plese

Po skončení plesu nezapomeňte zaplatit účinkujícím (pokud jste to již neudělali nebo s nimi nejste domluveni jinak). Zvyklostí je s majitelem, provozním, hlavním organizátorem - či jiným odpovědným člověkem - projít sál a příslušné místnosti, aby se zjistily a případně sepsaly škody, pokud nějaké vzniknou. Po vyklizení sálu lidmi byste měli všechna zákoutí sami pro jistotu zkontroloval, jestli jste někde něco nezapomněli a to především v šatně maturantů (pokud budete mít nějakou k dispozici). Stává se velmi často, že někdo něco na plese zapomene. Po překontrolování můžete vyrazit směr Afterpárty, pokud máte nějakou naplánovanou, a oslavit váš vydařený ples!

Celý tým PROmaturák vám přeje, abyste si odnesli ty nejkrásnější možné vzpomínky na svůj maturitní ples, přece jen v životě zažijete jen jeden (většina z vás). :)

Další články:
Začátek plánování maturáku
Nejdůležitější body v plánování maturáku
Na co myslet před plesem

Ke každé objednávce dostanete dárky do tomboly ZDARMA!

Více info